آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه دکتر داوود علی ساقی - آزمایشگاه بیوتکنولوژی - ژنیتک دام - بلوار پیامبر اعظم - مشهد

مدیریت: داوودعلی ساقی

مشهد - منطقه 2 .

مشهد ، بلوار پیامبر اعظم 13(ازادی 91سابق) ، سعادت 5 ، پلاک 39

آزمایشگاه تشخیص طبی

: آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام