انتشارات

دفتر فنی و مهندسی مهراز

مدیریت: آیت مرتعی

کرج - منطقه 6 .

بلوار باغستان

انتشارات

: کپی پرینت لوازم تحریر طراحی تراکت و...

دفتر فنی و مهندسی نوآورن

مدیریت: محمد محمدزاده

کرج - منطقه 1 .

هشتگرد، بلوار آیت الله خامنه ای، روبروی خیابان دانشگاه آزاد

انتشارات

: انجام کلیه پروژه های فنی و مهندسی چاپ و تکثیر (دانشجویی) چاپ دیجیتال و افست پلاتر تا عرض یک و نیم متر