اغذیه -رستوران -سفره خانه

یاقوت

کماسی: 555847130

منطقه 19 .

عبدل آباد- خ احسان -

آتیشه

خلیلیان: 55860792

منطقه 19 .

عبدل آباد-اول خ شکوفه- پشت معاینه فنی

کبابی تات

طاهرخانی: 55008485

منطقه 19 .

خانی آبادنو-خ شهید لطیفی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: کباب-اغذیه فروشی

جوجه کباب مجلسی

کماسی: 09126171018

منطقه 19 .

خانی آباد نو - شهرک شریعتی -خ ماهان- نبش ک 64-

ابراهیمی

ابراهیمی: 55844551

منطقه 19 .

شهرک زهتابی - بزرگراه جوانه - خیابان زمزم

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: تهیه و پخش غذا

لاله

افضلی: 55857476

منطقه 19 .

عبدل آباد - شکوفه - رحمان - جنب کوچه دوم

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: فقط فروش کباب کوبیده

طاها

کماسی: 55854689

منطقه 19 .

خانی آباد نو - خیابان لطیفی - خیابان ابوریحان نبش کوچه آسیا

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: فروش انواع کباب