ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)

دایره دانش

مدیریت: حیدر پارسا

کرج - منطقه 2 .

بلوار دنش آموز - -خیابان حیدر خانی

قاسمی

مدیریت: محمد و روح اله احمد خانی

کرج - منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند

کارا

مدیریت: علیرضا سبزه پرور

کرج - منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح

کبیری

مدیریت: عباس کبیری

کرج - منطقه 2 .

چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - جنب مسجد صاحب الزمان