برق صنعتی - لوازم اندازه گیری برق صنعتی

شاهچراغ

مدیریت: محمد صادقی

کرج - منطقه 9 .

بلوار هفت تیر - م شهید فهمیده - ابتدای خ ابوسعید

پخش کالای برق بهنام

مدیریت: سید محمد بهنام

کرج - منطقه 9 .

بلوار دانش آموز - روبروی بیمه آسیا

برق صنعتی - لوازم اندازه گیری برق صنعتی

: برق صنعتی - سیستم های حفاظتی

سیماران

مدیریت: امیر ابراهیم خانی

کرج - منطقه 9 .

چ هفت تیر - ابتدای بلوار هفت تیر

طاهری

مدیریت: محمد محمدطاهری

کرج - منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - نرسیده به چ هفت تیر - نبش لاله 5

نگین کرج

مدیریت: مهدی صمصامی

کرج - منطقه 9 .

بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و چ هفت تیر - روبروی ک شهید فدایی

امیری

مدیریت: مصطفی امیری نیا

کرج - منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - روبروی بانک سرمایه

نورآذین

مدیریت: منصور نوبندگانی

کرج - منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - نبش ک شهید خیل دار

البرز

مدیریت: حسین حسنی غفوری

کرج - منطقه 9 .

م توحید - بلوار بلال - نبش 16 متری انقلاب

کالای برق رمضانی

مدیریت: مسعود رمضانی

کرج - منطقه 9 .

بلوار دانش آموز - جنب بانک سپه

شب نما

مدیریت: محمدحسن پهلوانی

کرج - منطقه 9 .

هفت تیر - بلوار دانش آموز - اول خ گلستان 2