گلشهر بلبرینگ

مدیریت: مرتضی اکبرزادگان

کرج - منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین لاله و بهار شرقی

بلبرینگ

: انواع بلبرینگ

جهان بلبرینگ

مدیریت: ناصر زمانی

کرج - منطقه 5 .

45 متری گلشهر - مقابل بلوار هوشیار

بلبرینگ

: انواع بلبرینگ - تسمه - پروانه

چرخش بلبرینگ

مدیریت: سعید قهرمانی

کرج - منطقه 5 .

میانجاده - جنب نمایندگی مدیران خودرو

بلبرینگ

: بلبرینگ - فولی - زنجیر - کوپلینگ و ...