پارچه فروشی

پارچه فروشی

: تولید و پخش انواع پارچه های کاپشنی ، لیزری ، التراسونیک ، پنبه دوزی ، لایه پشم شیشه طرح ترک و چین ، آستری ، ساتن ، اسپانباند و.... ، اولین مرکز تخصصی پنبه دوزی و التراسونیک در استان خراسان رضوی...

پارچه فروشی

: تولید وپخش انواع پارچه های کاپشنی زنانه ومردانه ( میموری )

فروشگاه رنگارنگ - پارچه عروسکی و پولیش - مخمل - سوزنی - پولیش - خیابان مفتح مشهد - طلاب مشهد / قماش الدمیة والتلمیع - مخمل - ابرة - ملمع - شارع مفتح مشهد - طلاب مشهد

مدیریت: محمد شاه مرادی

مشهد - منطقه 4 .

مشهد ، خیابان مفتح ، مفتح 29 ، پلاک253 / مشهد ، شارع مفتح ، مفتح 29 ، رقم 253 عروسک فروشی رنگارنگ: مشهد ، میدان عدالت ، سمت بازار جم ، پلاک 102 / متجر الدمى الملونة: مشهد ، ساحة عدلات ، جام بازار ، رقم 102

پارچه فروشی

: عرضه انواع پارچه های عروسکی ، مخمل ، سوزنی ، پولیش و ... / تورید جمیع أنواع أقمشة الدمى والمخمل والإبرة والبولندیة ...

پلوش گل محمدی

مدیریت: ابوالفضل (عباس) گل محمدی

مشهد - منطقه 4 .

مشهد ، بلوار مفتح ، داخل مفتح 32 ، مغازه اول سمت راست ، پلاک 275

پارچه فروشی

: عرضه پلوش ها(ساده ، پرز بلند) ، پارچه ها (سوزنی ، مگنولیا ، نرگس ، رز ، گلایل) ، مخمل ها (ساده ، طرح دار ، عروسکی ، انواع لایکو) و ...