تالار پذیرایی

تالار و رستوران آپادانا

مدیریت: مجید باستانی

کرج - منطقه 6 .

خ شهید بهشتی - نرسیده به 45 متری گلشهر

تالار پذیرایی

: تالار پذیرایی - رستوران