چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

فروشگاه آبان - چرخ صنعتی - اتوهای بخار - خیابان آبان - چرخ خیاطی خانگی

مدیریت: امیر حسین ابراهیمی فردو یی تلفن: 32402841

کرج - منطقه 9 .

کرج ، خیابان آبان ، روبروی پاساژ تهرانی ساختمان برلیان فروشگاه آبان

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: فروش تعمیر خرید انواع چرخهای صنعتی و خانگی و اتوهای بخار

فروشگاه چرخ خیاطی و لوازم یدکی سید - لوازم یدکی چرخ خیاطی - کامپیوتری - گلدوزی - خیابان بهشتی - کرج

مدیریت: سید محمدرضا هاشمی تلفن: 32235596

کرج - منطقه 1 .

کرج ، خیابان بهشتی ، قبل از میدان شهدا ، پلاک 14

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: لوازم یدکی ، چرخ های صنعتی ، کامپیوتری ، گلدوزی ، قیچی برش ، اطوهای سیلتر ، دیگ های بخار و فولدر

فروشگاه گلفا

مدیریت: حسن علی کریم نژاد تلفن: 32235012

کرج - منطقه 9 .

کرج، بهشتی، نرسیده به میدان شهدا

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: عرضه لوازم یدکی چرخ خیاطی، انواع چرخ های صنعتی، گلدوزی ، برش و اتو

اعظمی

مدیریت: علی اصغر اعظمی تلفن: 34200800

کرج - منطقه 7 .

گوهردشت -خ اصلی -اول خ 6 غربی -نبش پاساژ عزیزی

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: فروش و تعمیر چرخ خیاطی

البرز جک

مدیریت: محسن مدیح تلفن: 32229175

کرج - منطقه 1 .

خ بهشتی - بعد از خ ادهم - انتهای پاساژ ولی عصر

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: فروش چرخ خیاطی

فروشگاه ممتاز

مدیریت: هادی حیدری تلفن: 32400673

کرج - منطقه 9 .

میدان توحید - ابتدای خ مظاهری -

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: انواع چرخ خیاطی صنعتی -گلدوزی-اتوبخار

تعمیرگاه چرخ خیاطی رشیدی

مدیریت: حسن رشیدی تلفن: 32279784

کرج - منطقه 1 .

خ بهشتی - روبروی بانک مسکن -

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیرگاه چرخ خیاطی

چرخ خیاطی اعتماد

مدیریت: مصطفی کرم خانی تلفن: 32269667

کرج - منطقه 1 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا -

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیرات چرخ خیاطی

برنینا

مدیریت: محمد راکی زاده تلفن: 32256292

کرج - منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا -

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیرگاه مرکزی چرخ خیاطی

لوازم یدکی چرخ خیاطی سید

مدیریت: سید محمدرضا هاشمی تلفن: 32225596

کرج - منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: فروش چرخ خیاطی و لوازم یدکی

فروشگاه چرخ خیاطی افشار

مدیریت: حسین افشار تلفن: 32233681

کرج - منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - نرسیده به میدان شهدا

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: فروش و تعمیر چرخ خیاطی

مبتکر

مدیریت: ناصر یادگاری تلفن: 32269674

کرج - منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از م شهدا

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیر و فروش چرخ خیاطی

پولک

مدیریت: عبدالرضا نیکزاد تلفن: 32244181

کرج - منطقه 9 .

خ بهشتی - مقابل کلینیک شهید بهشتی

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیر و فروش چرخ خیاطی

علیزاده

مدیریت: ابراهیم علیزاده تلفن: 32212410

کرج - منطقه 9 .

دکتر بهشتی - روبروی بیمارستان امام خمینی

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیرگاه چرخ خیاطی

گل

مدیریت: هوشنگ منافی تلفن: 32221118

کرج - منطقه 9 .

کرج - خ دکتر بهشتی

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: چرخ خیاطی - صنعتی