پلاستیک های صنعتی

دنیای پلاسکو مروارید

مدیریت: میر محمد حسینی تلفن: -

کرج - - .

کرج ، بلوار امام زاده حسن ، روبروی خیابان مصباح پلاک 617 یا پلاک 619

پلاستیک های صنعتی

: پلاستیک یک بار مصرف