صوتی و تصویری(خدمات)

شهاب

لکه محله: 44504010

منطقه 21 .

کیلومتر8جاده مخصوص کرج، خ عبیدی

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی وتصویری

تعمیرگاه مجازامید

خانی: 88957129

منطقه 6 .

ولیعصر-بالاتراز فاطمی

نمایندگی مجازآبسال

بایرامی خلج: 88992282

منطقه 6 .

م فلسطین-خ طوس

تعمیرگاه مهری

مهری: 66405186

منطقه 6 .

خ کارگرجنوبی-مابین جمهوری وآذربایجان

صوتی و تصویری(خدمات)

: تعمیرات لوازم خانگی

تعمیرگاه مرکزی439

شریفی: 66734265

منطقه 11 .

خ جمهوری

صوتی و تصویری(خدمات)

: تعمیرانواع دوربین، تلویزیون

صباسرویس

عسگربنایی: 66755801

منطقه 12 .

خ جمهوری-ساختمان آلومینیوم

بلاک انددکر

قاسملو: 66493132

منطقه 11 .

خ جمهوری-خ12فروردین جنوبی

دفترمرکزی423

حسنلو: 66734254

منطقه 12 .

خ جمهوری

صوتی و تصویری(خدمات)

: تعمیرگاه مجاز لوازم برقی

الکتریکی فروردین

حاجی احمدی: 66405233

منطقه 11 .

خ جمهوری-خ12فروردین

صوتی و تصویری(خدمات)

: فروش و تعمیرگاه مجاز لوازم برقی

یاهو کامپیوتر

صدیق رضوانی: 88981306

منطقه 6 .

م فاطمی

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات و فروش کامپیوتر

پایتخت

آذری: 88780825

منطقه 6 .

ولیعصر- ابتدای خ میرداماد

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

مهندس الکترونیک

رضوی: 88262843

منطقه 2 .

جلال ال احمد - زیر پل گیشا

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

سانی

محمد زاده: 88717183

منطقه 6 .

یوسف آباد _ خ سید جمال الدین اسدآبادی-نبش م فرهنگ

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

امیر

چایچی: 88265144

منطقه 2 .

زیر پل گیشا - خ فروزانفر - بین7 و9

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

رویال

فضل علی: 88244859

منطقه 2 .

گیشا - بازار بزرگ نصر

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

پارس فیلم (آنلاین)

صراف: 88262210

منطقه 2 .

ستارخان - شهرآرا- خ آرش مهر

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

نیایش

احمدی نیا: 66551266

منطقه 2 .

ستارخان - خ نیایش

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

دیدنی ها

میری: 66434793

منطقه 6 .

م انقلاب_ خ کارگرشمالی

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

مظلومی

مظلومی: 66419130

منطقه 6 .

م انقلاب_ خ کارگرشمالی

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری

دیدگاه سونی

حسن زاده: 664333424

منطقه 6 .

م انقلاب_کارگرشمالی_روبروی پارک لاله

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی و تصویری