خیاطی-مزون-خرج کاری

جوانان

عباس پور: 55839726

منطقه 19 .

عبدل آباد-خ شکوفه-بین ک 31 و 33

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی مردانه

عروس سیترین

خانم باقری: 55847424

منطقه 19 .

عبدل آباد -بلوار شکوفه- خ احسانی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: طراحی و دوخت لباس عروس و نامزدی

خیاطی هنگامه

نجفی : 55004696

منطقه 19 .

خانی آباد نو - 20 متری میعاد - روبروی بانک رفاه

سخاوت

سخاوت: 55864029

منطقه 19 .

عبدل آباد خ شکوفه خ احسانی