خیاطی-مزون-خرج کاری

دلفان

زالی : 77905881-77905941

منطقه 8 .

نارمک م هفت حوض - جنب بانک صادرات

خیاطی-مزون-خرج کاری

: لباس خارجی

کیمیا

ابوترابی: 77915884

منطقه 8 .

نارمک - هفت حوض

امیر

جلوه: 77956027

منطقه 8 .

ضلع غربی م هفت حوض

حیدری

حیدری: 77274385

منطقه 8 .

رسالت خ هنگام شمیران نو

سانترال

مهدی نژاد : 77950039

منطقه 8 .

نارمک خ 46متری غربی ثانی خ افشاری پدر ثانی

آقایی

آقایی: 77560242

منطقه 8 .

دماوند ایستگاه فرودگاه روبروی موسسه الهادی

الینا

فقیری: 77842346

منطقه 8 .

نارمک 46متری غربی

فائزه

خانم ذوالفقاری : 77132032

منطقه 8 .

رسالت خ رسالت شرقی خ حیدرخانی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: مزون لباس عروس

سهیل

درخشان: 77911231

منطقه 8 .

نارمک - خ دردشت - بالاتراز چ کامیاب

یاران

فتحی : 77803633

منطقه 8 .

نارمک فرجام شرقی خ سراج روبروی دبیرستان چمران

آرتمیس

حسین آبادی: 77893316

منطقه 8 .

م هفت حوض آیت شمالی بعداز بستنی حاج نوروز

قاصدک

تارا: 77230242

منطقه 8 .

نارمک بالاتراز م هفت حوض

ناصری

ناصری: 77828396

منطقه 8 .

گلبرگ غربی - خ کرمان جنوبی - خ اکبر عباسی

عزیزی

عزیزی: 77828983

منطقه 8 .

گلبرگ - انتهای کرمان جنوبی - خ عباسی- روبروی پارک

شاهی

شاهی : 88459678

منطقه 8 .

گلبرگ غربی خ 14متری لشکر خ حسنی

سالاری

سالاری: 77554920

منطقه 8 .

مدنی بالاتراز بیمارستان امام حسین ایستگاه اسلامی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت وشلوار

سارا

فتحعلی زاده : 77893633

منطقه 8 .

نارمک بالاتراز م هفت حوض نرسیده به چ سرسبز جنب ایستگاه اتوبوس

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تولید انواع لباس عصر و شب

فتحی

فتحی : 77282584

منطقه 8 .

نظام آباد شمالی بین وحیدیه و 14 متری لشگر

خیاطی-مزون-خرج کاری

: مزون لباس عروس