داروخانه

دکتر سقازاده

کاهه: 77121258

منطقه 4 .

تهرانپارس م رهبر خ امین چ امیر شرقی

داروخانه

: داروخانه

نهال

همسیان : 77780708

منطقه 4 .

تهرانپارس م پروین خ 196 شرقی خ 137 شمالی

داروخانه

: داروخانه

دکترابوترابی

ابوترابی: 77890277

منطقه 8 .

نارمک، خ گلبرگ غربی، بین سامان وسمنگان

داروخانه

: داروخانه

شادآرام

دکترشادآرام : 22504363

منطقه 8 .

رسالت ابتدای استادحسن بنا جنوبی

داروخانه

: داروخانه

دکترامیری

امیری: 33454200

منطقه 15 .

شهرک مسعودیه، خ ابومسلم، خ کلهر، نبش چهارراه دوم کلهر

داروخانه

: داروخانه شبانه روزی

سها

محمودیه : 77917867

منطقه 8 .

نارمک خ آیت خ ثانی 46 متری شرقی نبش مهرنژاد

داروخانه

: داروخانه

ارمغان

صفدریان: 77927894

منطقه 8 .

نارمک، 46متری غربی، جنب درمانگاه شبانه روزی انصار

داروخانه

: داروخانه

معلمی پور

معلیم پور: 77928343

منطقه 8 .

نارمک، 46متری شرقی، بین مهرومدائن

داروخانه

: داروخانه

داروخانه دکتر نانجی

دکتر ناجی: 77961324

منطقه 4 .

تهرانپارس - بلوار پروین - خ 182 شرقی

داروخانه

: داروخانه

دکتر حمید محسنی

محسنی : 77187851

منطقه 8 .

رسالت ابتدای خ دردشت جنب شیرینی فروشی رسالت یزدی

داروخانه

: داروخانه

مطب دکتر مفاخریان

مفاخریان: 66200091

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ حیدری شمالی - نبش خ جعفری

داروخانه

: داروخانه