دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر اسناد رسمی ، ثبت سند رسمی ، تنظیم سند ملکی ، تنظیم سند خودرو ، تنظیم وکالت فروش ، تنظیم وکالتنامه بلا عزل ، تنظیم وکالتنامه ، انجام گواهی امضاء ، انجام کپی برابر با اصل...

دفتر اسناد رسمی شماره 29 مشهد - دفتر اسناد رسمی در مشهد - ثبت اسناد رسمی - بلوار معلم - سیدرضی

مدیریت: دکتر محمد جعفر کروژدهی تلفن: 36061091

مشهد - منطقه 11 .

مشهد ، چهارراه معلم ، نبش سید رضی 26

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک ، دفتر اسناد رسمی ، کلیه خدمات نقل و انتقال اسناد رسمی ( سند ملکی ، سند خودرو ، سند مغازه ، سند زمین و .... ) ، ثبت اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی 224 مشهد - ثبت رسمی اسناد و املاک - بلوار طبرسی مشهد / التسجیل الرسمی للوثائق والعقار - شارع طبرسی مشهد

مدیریت: مجتبی سید آبادی تلفن: 32729685

مشهد - منطقه 3 .

مشهد ، بلوار طبرسی ، نبش طبرسی 54 ، پلاک 1338 / مشهد ، شارع الطبرسی ، زاویة طبرسی 54 ، رقم 1338

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک / التسجیل الرسمی للوثائق والعقار

دفتر اسناد رسمی 78 مشهد - ثبت اسناد و املاک - بلوار سجاد - مشهد / مکتب الوثائق الرسمیة 78 مشهد - تسجیل الوثائق والممتلکات - بولیفارد سجاد - مشهد

مدیریت: حمیدرضا سلحشور تلفن: 37628847

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، بلوار سجاد، بین چهارراه بهار و بزرگمهر ، جنب بانک ملی ، ساختمان البرز ، طبقه اول ، واحد 103 / مشهد ، سجاد بولیفارد ، بین مفترق طرق البحر وبوزرجمهر ، بجانب بنک ملی ، مبنى البرز ، الطابق الاول ، الوحدة 103

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر ثبت اسناد و املاک / السجل العقاری

دفتر اسناد رسمی 210 مشهد - ثبت رسمی اسناد و املاک / کاتب العدل 210 مشهد - التسجیل الرسمی للوثائق والعقارات

مدیریت: حسام الدین پارسا تلفن: 38839800

مشهد - منطقه 9 .

مشهد ، بلوار پیروزی ، حاشیه میدان هاشمیه ، طبقه همکف پلاک 1091 / مشهد ، شارع بیروزی ، ساحة الهاشمیة ، الطابق الأرضی ، رقم 1091

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک / التسجیل الرسمی للوثائق والعقار

دفتر اسناد رسمی 33 مشهد و خدمات الکترونیک قضایی - ثبت رسمی اسناد و املاک - خدمات قضایی - بلوار احمد آباد - مشهد

مدیریت: افشین کچرانلوئی تلفن: 38475958-38402581

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، حاشیه خیابان احمدآباد ، بین عدالت و محتشمی(6 و 8) ، پلاک 142

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک و خدمات قضایی

دفتر اسناد رسمی 318 مشهد - ثبت اسناد رسمی - گواهی امضا - فتوکپی برابر اصل - بلوار مطهری شمالی - مشهد

مدیریت: علی توکلی تلفن: 37311604

مشهد - منطقه 2 .

مشهد ، بلوار مطهری ، نبش تقاطع استکی ( نبش چهارراه هدایت )

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک ، گواهی امضا ، فتوکپی برابر اصل

دفتر اسناد رسمی 81 مشهد - دفتر اسناد رسمی در مشهد - بلوار معلم

مدیریت: زهرا محب پور تلفن: 36087103-36063827

مشهد - منطقه 11 .

مشهد ، بلوار معلم، بین معلم 22 و چهارراه معلم،

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر ثبت اسناد و املاک

دفتر اسناد رسمی شماره 53 مشهد

مدیریت: علیرضا لعل نوری تلفن: 38461091-3

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، بلوار فلسطین ، بین فلسطین 1 و 3 ، پلاک 9

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت و ارائه خدمات انتقال اسناد و اعم از قطعی و رهنی ، صدور اجراییه ، تنظیم گواهی امضا برابر با اصل و سایر خدمات حقوقی / التسجیل وتقدیم خدمات نقل المستندات ، بما فی ذلک الخدمات النهائیة والرهن ، والإصدار التنفیذی ، وإعداد شهادة التوقیع المساویة للخدمات القانونیة الأصلیة وغیرها ...

دفتر اسناد رسمی 201 مشهد

مدیریت: محمدرضا مقدس تلفن: 37667949-37667959

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، بلوار سجاد ، نبش چهارراه بزرگمهر ، ساختمان سارسل ، طبقه اول ، واحد 101

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر ثبت اسناد و املاک دارای مجوز گواهی امضای دیجیتال

دفتر اسناد رسمی شماره 56 مشهد

مدیریت: مهدی عطایی تلفن: 38832080-38828110

مشهد - منطقه 9 .

مشهد ، بلوار صارمی ، نبش صارمی 2

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک

دفتر اسناد رسمی شماره 350 مشهد

مدیریت: مهدی دولت آبادی تلفن: 37606987-37645774(تلگرام:09364421952)

مشهد - منطقه 1 .

بلوار دستغیب، نبش دستغیب 33

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک

دفتر اسناد رسمی شماره 257 مشهد مقدس

مدیریت: اسماعیل امینی پارسا تلفن: 36236140

مشهد - منطقه 10 .

قاسم آباد، تقاطع بلوار امامیه و حسابی، امامیه 65

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت اسناد