مدیر:
حمیدرضا صالحی
شماره تماس:
(دفتر : 33865051)
کارخانه: 36423275
فکس:
33867618
شماره همراه:
آدرس:
خ خاوران، بعد از میدان آقانور، 20متری اعظم، نبش کوچه دوم، پلاک 449

کارخانه : جاده خاوران ، بعد از پلیس راه ، شریف آباد ، شهرک صنعتی عباس آباد ، خیابان دلگشا ، دست چپ ، خیابان بهارستان ، نبش کوچه نخل ، پلاک 784
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح
صنایع ورق مس و برنج صالح