فلافلی محمد دولپی - شعبه دیگری ندارد
فلافلی محمد دولپی - شعبه دیگری ندارد
مدیریت: محمد قارلقی
فلافل سلف سرویس ، ( محمد دولپی شعبه دیگری ندارد )
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خانی آباد، خ مهران ، پلاک 17