داروخانه پیروزی
داروخانه پیروزی
مدیریت: دکتراحمد پورعظمتی
دراگ استور پیروزی 
 ساخت داروهای ترکیبی - داروهای تک نسخه ای - قرارداد با کلیه بیمه ها - تامین اجتماعی - خدمات درمانی - ارتش - شهرداری - ارائه دهنده انواع لوازم آایشی و بهداشتی و ارتوپدی ایرانی خارجی با حضور مشاوران زیبایی در داروخانه دراگ استور پیروزی
شماره تماس:
فکس:
33349972
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
تهران ، پیروزی، ایستگاه چهارصد دستگاه، پلاک 850