پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)
فروشگاه تارا - پوشاک زنانه تارا - پوشاک تهرانپارس - شهرک امید
مدیر: محمدیان
پوشاک زنانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
شعبه1: تهرانپارس، شهرک امید، مجتمع تجاری امید، پ 45 ،

شعبه 2: خ رشید، خ نوکار، جنب بانک پاسارگاد، پ73
وب سایت رسمی: