شرکت ویدا زرین فام
مدیر: پریسا جدیدی
شماره تماس: شعبه1: 56717842
56717836/ شعبه2: 76216714
76212330
شماره همراه: 09126399762
شهر: تهران
آدرس: شعبه 1: بزرگراه آزادگان ، احمدآبادمستوفی، میدان احمدآباد، میدان پارسا، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 15E ، پلاک 214
شعبه 2: منطقه صنعتی خرمدشت، ابتدای خیابان سیاه سنگ، مجتمع آبان، پلاک 214،
ویوید کالر Vivid Color
ویوید کالر Vivid Color
ویوید کالر Vivid Color
ویوید کالر Vivid Color
ویوید کالر Vivid Color
ویوید کالر Vivid Color
ویوید کالر Vivid Color