دفتر نمایندگی بیمه پاسارگاد
شرح فعالیت: عمرو تامین آتیه، بیمه های تکمیلی ، ثالث و بدنه اتومبیل ، مهندسی ، مسئولیت، باربری داخلی ، باربری خارجی، آتش سوزی
و...ثبت و صدور انواع بیمه نامه

عمرو تامین آتیه، بیمه های تکمیلی ، ثالث و بدنه اتومبیل ، مهندسی ، مسئولیت، باربری داخلی ، باربری خارجی، آتش سوزی
و...
بازدید بدنه اتومبیل در محل شما
ارسال بیمه نامه به صورت رایگان
مدیر: میترا خضری
شماره تماس: 22465941-22465942
فکس: 22457561
منطقه شهرداری: منطقه 1
آدرس: مینی سیتی، شهرک شهید محلاتی، مجتمع تجاری نخل ، ورودی یاس ، یاس 2 ، بیمه پاسارگاد پلاک: 152 طبقه زیرهمکف
لطفاً کمی صبر نمایید ...