بیمه پاسارگاد (کد: 3030)
بیمه پاسارگاد (کد: 3030)
عمر و تامین آتیه، بیمه های تکمیلی، ثالث و بدنه اتومبیل، مهندسی، مسئولیت، باربری داخلی، باربری خارجی، آتش سوزی
و...ثبت و صدور انواع بیمه نامه

عمرو تامین آتیه، بیمه های تکمیلی، ثالث و بدنه اتومبیل، مهندسی، مسئولیت، باربری داخلی، باربری خارجی، آتش سوزی
و...
بازدید بدنه اتومبیل در محل شما
ارسال بیمه نامه به صورت رایگان
مدیر:
میترا خضری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مینی سیتی، شهرک شهید محلاتی، پاساژ نخل ، ورودی یاس، زیر همکف، پلاک152
وب سایت رسمی: