چراغ پارس نوران - چراغ صنعتی لاله زار - کالای برق بهاران- الکتریکی لاله زار - کاسه تزئینی - لاله زار چراغ صنعتی - چراغ خیابانی - چراغ صنعتی - چراغ سوله ای - پروژکتور - پایه چراغ - لاله زار ترانس - لامپ - استارتر - چراغهای کم مصرف - تولید و توزیع چراغ های خیابانی و صنعتی - تولید و توزیع پروژکتور-چراغ آلومینیومی-چراغهای تزئینی
چراغ پارس نوران - چراغ صنعتی لاله زار - کالای برق بهاران- الکتریکی لاله زار - کاسه تزئینی - لاله زار چراغ صنعتی - چراغ خیابانی - چراغ صنعتی - چراغ سوله ای - پروژکتور - پایه چراغ - لاله زار ترانس - لامپ - استارتر - چراغهای کم مصرف - تولید و توزیع چراغ های خیابانی و صنعتی - تولید و توزیع پروژکتور-چراغ آلومینیومی-چراغهای تزئینی
الکتریکی
کلیه چراغ های فوق تمام ایرانی می باشند
کلیه چراغ های فوق تمام آلومینیوم می باشند که همین امر موجب کم شدن وزن چراغ و تنظیم دما می گردد
مدیر:
حمیدرضا روشنایی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
لاله زار جنوبی، کوچه باربد، پاساژ بهار، طبقه اول پلاک: 2/22
تصاویر