خشکشویی و لباسشویی
خشکشویی و سفید شویی ژاندارک
مدیر: ناصر تربتی
خشکشویی، سفید شویی، پلیسه، اولین کارگاه خشکشویی و لباسشویی در ایران، (تحویل کار 2 الی 3 ساعت بعد)
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، مقابل خانه کارگر، پلاک: 53
وب سایت رسمی: