مراکز و ادارات دولتی
ستاد مرکزی نیروی دریایی
ستاد مرکزی نیروی دریایی
مدیر:
شماره تماس:
73900 - 1
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
م. رسالت - خ. نیروی دریایی - پادگان کوهک