مواد غذایی -سوپر مارکت -لبنیات
لاویج
مدیر: شهرام حیدری
فروش عسل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
گیشا بین خ سوم و پنجم