پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)
شرح فعالیت:
پوشاک زنانه
مدیر:
محمدیان
شماره تماس:
77076221 - 77294080
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
شعبه1: تهرانپارس، شهرک امید، مجتمع تجاری امید، پ 45 ،

شعبه 2: خ رشید، خ نوکار، جنب بانک پاسارگاد، پ73
وب سایت رسمی: www.asnafyab.ir/tara