نمایشگاه ها
همایشجا
مدیریت: مسعود نیکومنش
http://hamayeshja.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ستارخان – بعد از پل یادگار – خیابان جهانی نسب کوچه -جهانی نسب پلاک: -20 طبقه -1 واحد -1
وب سایت رسمی:
ایمیل: