طراحی و الگوسازی پوشاک
سیلوئیت
مدیریت: عباس ویانی
خدمات پلات الگوسازی با نرم افزار چیدمان سایزبندی برش ونمونه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
جمهوری کوچه بن بست یکم پاساژ ساختمان یکم طبقه 2 پلاک: 1 واحد -1
ایمیل: