خرازی
پیوند
مدیریت: ابوذر دستوری دستوری
سلام، بورس لوازم خیاطی و خرازی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
استان کرمان، شهرستان رودبارجنوب شهرک فرهنگیان، کوچه فرهنگیان 9، پلاک20 کوچه -9 پلاک: 20 طبقه 1 واحد 1