اغذیه -رستوران -سفره خانه
چایخانه 133
مدیر: روزگار صالحی
چای خانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
پیروزی ، بلوار پاسدار گمنام ، خ لرستان ، پلاک 38