نقاشی - خوشنویسی
گالری صنایع دستی مهرخ
مدیر: زهرا دولت زاده
دراین فروشگاه اینترنتی پر از تابلو نقاشی ویترای نقاشی روی شیشه وظروف میباشد وسفارشات پذیرفته میشود
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
دادمان کوچه درختی