قالبسازی و فرز کاری
خمر
مدیریت: محمدرضا خمبر
قالبسازی و قطعه سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خاتون آباد، جنب گل فروشی نصیری