صوتی و تصویری(خدمات)
صوت و تصویر صادق - تعمیرات صوت و تصویر - تهران نو - منطقه 8 - تهران
مدیریت: علی صادقی
تعمیرات صوت و تصویر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
تهران ، تهران نو ، خیابان وحیدیه پلاک 237
تصاویر