دخانیات
دخانیات محل
مدیریت: صالحی
دخانیات
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
تهران، نواب، خیابان خوش، پلاک 586