چسب صنعتی
ماهان چسب کیمیا
مدیریت: اقای مومنی
فروش انواع چسب حرارتی، چسب صنعتی، چسب فیلتر، چسب بسته بندی، چسب صحافی و...