صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
مصنوعات چوبی و فلز میهن گستر - تخت خواب فلزی - چوبی - بزرگراه شهید کاظمی - خیابان نور
مدیریت: وحید خدرلی
تولید و پخش انواع تخت خواب های فلزی و چوبی تولید تشک رویال اصل