بزرگترین مرکز پخش آرکوپال و چینی بومهن تختی-ظروف چینی بومهن-ظروف چینی عمده و تکی بومهن-مرکز پخش آرکوپال بومهن-ظروف چینی آرکوپال بومهن
بزرگترین مرکز پخش آرکوپال و چینی بومهن تختی-ظروف چینی بومهن-ظروف چینی عمده و تکی بومهن-مرکز پخش آرکوپال بومهن-ظروف چینی آرکوپال بومهن
مدیر: کامبیز تختی
سفارش انواع آرکوپال فرانسه، اسپانیا، امارات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن، جنب بانک تجارت، پاساژ موسوی، مغازه سوم سمت چپ
مرکز پخش آرکوپال و چینی بومهن تختی https://telegram.me/bomehenarkopal