نجاری-منبت کاری
نجاری خلیلی
مدیر: بخشعلی خلیلی
رنگ کاری درب، نجاری، مونتاژ یراق آلات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خرمدشت، بلوار اصلی، کوچه ششم شرقی، پلاک: 65