نجاری-منبت کاری
رنده سازان (بهنام)
مدیر: بهنام حسنی
خرید و فروش تعویض و تامین قطعات نجاری، تعمیر انواع دستگاه های نجاری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خرمدشت، سیاه سنگ، کوچه معاصر، پلاک: 375