ریخته گری
ریخته گری ناطقی - ریخته گری - جاجرود
مدیریت: ناطقی
دایکاست - ریخته گری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاجرود، ورودی شهر، بن بست فرزانه، پلاک: 324