کانال سازی - نبشی سازی
کانال سازی فراهانی
مدیر: محمود فراهانی
سازنده کانال کولر و ساخت دریچه های تنظیم هوا، سازنده فلاشینگ پشت بام و نصب سرویس کولر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
هنگام، شمیران نو، 20 متری شهدای غربی پلاک: 21
تصاویر