شکار(لوازم)
فروشگاه لوازم سوار کاری چوگان سعید
مدیریت: سعید آذری
تولید لوازم سوار کاری و اسب، تولید انواع چکمه و نیم بوت، تولید و نعل کلاه های سوارکاری، تعمیرات زین و برگ، خرید و فروش اسب
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
جاده قدیم کرج، خ خلیج فارس، نبش کوچه سام حسین زاده (سعدی سابق)