محصولات فرهنگی و هنری
پلی
مدیر: احسان کاهه
عرضه محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نارمک 46 متری غربی سه راه سمنگان جنب شیرینی یزدی پلاک: 486