کارتن و جعبه سازی
کارتن فروشی برادران بختیاری
مدیر: حسن بختیاری
خرید و فروش انواع کارتن ایرانی و خارجی، ساخت در ابعاد مختلف
نایلون حباب دار، چسب و گونی برای جابجایی اساب منزل و شرکت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان محمدیه، خیابان مولوی شرقی، کوچه شادی، پلاک: 8