قالبسازی و فرز کاری
روح نواز
مدیریت: عباس روح نواز
قالبسازی و سمبه و ماتریس و تیکچرهای بادی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاجرود، خ احسان کوچه سوم