آسانسور-بالابر
گاما پردازان سیستم (Gama Tek)
مدیریت: امیر مروتی شریفی
آموزش و طراحی تولید تابلو فرمان آسانسور