موسسات و انجمن های خیریه
انوار عدل علی
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های خیریه جمعیت همیاران سلامت
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهریار- ابتدای جاده ملارد – شهرک والفجر- خیابان 18 پلاک: 2