محصولات فرهنگی و هنری
صوت الرضا
مدیر: رضا اصغری
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
م رسالت - خ هنگام - شمیران نو پاساژ بازار رضا پلاک: واحد13