لوازم شکار رنجر
مدیریت: علیرضا آقدیده
لوازم شکار و کمپینگ و مرکز مجاز اسلحه ومهمات شکاری
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ فردوسی جنوبی، پاساژ نیکان، همکف پلاک: 411