فرآورده های دریایی
سوپر پروتئین آوای خلیج فارس
مدیر: علیرضا ( حسین ) کلامی
فرآورده های پروتئینی، عرضه ماهی، تهیه و‌توزیع انواع ماهی شمال و جنوب ، میگو، قزل آلا جهت پخش در ادارات سازمان‌ها بیمارستان‌ها رستوران ها
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ شریعتی، روبروی ملک پلاک: 527